Wat komt waar?

Waar moeten die spoorbogen nou komen? En hoe zien ze er precies uit? Niemand die het nog weet. ProRail maakt alleen heel vage kaartjes. Met een "flinke bandbreedte".

Bij Bathmen moet een spoorboog komen. Een zeer ingrijpende wijziging van het landschap. Niet alleen door het aanleggen van het spoor zelf (op een dijk van vele meters hoog?), maar ook door wat er allemaal nog bijkomt: viaducten en onderdoorgangen voor de doorsneden toegangswegen van Bathmen, spoorbruggen, tunnels, spooraansluitingen (met een fly-over?)...

In de oorspronkelijke plannen van de regering (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, PHS) uit 2010 is er al sprake van een 'dubbele spoorboog' bij Deventer, maar een kaartje van die boog komt er niet in voor.

In de aansluitend op verzoek van de Tweede Kamer door ProRail geschreven notitie Goederenboog Deventer Alternatieven van september 2010 wordt een aantal varianten beschreven. KaartjeNotitieGoederenboogEr staat in te lezen dat bij Bathmen een lange spoorboog zou kunnen komen (aan de westkant) of zelfs een "langelange" spoorboog (aan de oostkant). De plaatjes zijn buitengewoon vaag, zoals hiernaast (op ware grootte!) is te zien. De enige spoorboog die enigszins gedetailleerd staat beschreven, is de inmiddels geschrapte boog bij Colmschate. De beide bogen bij Bathmen worden alleen globaal aangeduid. Wel zijn er in de tekst wat aanwijzingen te vinden over de aanvullende werken die een gevolg van die spoorbogen zijn: viaducten, onderdoorgangen, tunnels... Met veel slagen om de arm.

KaartjeR&DlangKaartjeR&DlanglangDan begint in december 2011 de m.e.r.-procedure. Er verschijnt een startnotitie, de ontwerpnotitie Reikwijdte en detailniveau. Nu zal het toch wel wat duidelijker worden? Maar helaas: de kaartjes (zie hierboven) zijn nog steeds van een zeer ongedetailleerd niveau. 'Daar ergens' komen ze.

Maar op de inloopavonden Van I&M en ProRail in januari 2012 was dan toch warempel één paneel te zien dat een héél klein beetje gedetailleerder aangaf waar de bogen in het landschap gepland zijn. Er werd wel mondeling bij aangetekend dat "de bandbreedte nog groot is", oftewel: willen ons nog niet vastleggen dat dit het exacte tracé zal worden. Aanvullende werken stonden overigens op deze kaart niet aangegeven. Daar moest Bathmen het mee doen.

PaneelProRail-web

Genoodzaakt door het slechte presteren tijdens de informatieavond in januari en de publiciteit daarover, en met de hete adem van de politiek in de nek, moest ProRail met I&M op 12 maart, vlak voor de sluiting van de indientermijn van zienswijzen, toch nóg een keer naar Bathmen afreizen. Maar in de aankondiging voor deze extra-speciale voorlichtingssessie spraken ze dreigend dat er toch "geen nieuwe informatie" zou worden gegeven (niet verwonderlijk dat Bathmen het dus bij deze gelegenheid liet afweten). Maar dat vonden de plannenmakers blijkbaar zelf toch ook een beetje te gortig, en zo verschenen er op het projectiescherm bijna terloops twee kaartjes met net iets meer inzicht in de plannen die bij ProRail op de tekentafel liggen:

ZoekgebiedWest

ZoekgebiedOost

De (door de plannenmakers) 'meest gewenste' trajecten ten westen en ten oosten van Bathmen zijn hetzelfde als op de eerdere kaart, alleen is nu ook de 'bandbreedte' (het gebied waarbinnen de spoorbaan eventueel verschoven kan worden) in beeld gebracht. Maar ook hier is weer niet ingetekend wat dat betekent voor de doorkruiste en naastgelegen wegen, paden, woon- en natuurgebieden: geen tunnels, dijklichamen, viaducten en dergelijke. Terwijl die er in de plannen toch echt bijkomen.

Om toch iets meer inzicht te krijgen in de loop van de geplande spoorbogen, is op basis van bovenstaande informatie in Google Earth zichtbaar gemaakt waar de spoorbogen op de tekentafels van ProRail bedacht zijn. Wij hebben daarvoor twee kleine bestandjes gemaakt, die hier gedownload kunnen worden. Daarna kunt u in Google Earth de tracés bekijken en er op inzoomen.