Spoorplannen eindelijk duidelijk

De spoorplannen voor Bathmen (meer goederentreinen over het bestaande spoor of een geheel nieuw stuk spoor langs Bathmen) zijn lang vaag gebleven. Tot onlangs, toen een medewerker van ProRail bij enkele Battummers langskwam om te melden dat hun huis gesloopt zal worden als de plannen doorgaan. Die plannen waren dus al wel degelijk heel concreet. Kaarten met de exacte plannen zijn nu gepubliceerd.

Bathmen-West-plankaart detail3De plankaarten voor de vier mogelijke routes, waaruit de regering in het najaar van 2013 er één moet kiezen, zijn niet te vinden in het MilieuEffectRapport (MER), dat eind mei gepubliceerd is. Daar staan slechts ongedetailleerde kaartjes in. Wie in de duizenden pagina's bijlagen gaat zoeken, kan daarin wél de detailkaarten vinden. Ze staan nu ook op deze website.


Kaart van de variant Kopmaken (de route van Zutphen via Deventer en Almelo naar Hengelo, met een extra rangeerspoor in Deventer)

Kaart van de variant Twentekanaallijn (de korste route, rechtstreeks van Zutphen naar Hengelo over het bestaande tracé langs het Twentekanaal)

Kaart van de variant Spoorboog Bathmen-West (de route van Zutphen via Deventer en Almelo naar Hengelo, met een nieuwe spoorboog van 6 km met tunnel en viaducten ten westen van Bathmen)

Kaart van de variant Spoorboog Bathmen-Oost (de route van Zutphen via Deventer en Almelo naar Hengelo, met een nieuwe spoorboog van 10 km met tunnel en viaducten ten oosten van Bathmen)


Het getoonde kaartmateriaal is afkomstig van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, en op 21 mei j.l. gepubliceerd in een van de (vele) bijlagen van het MilieuEffectRapport (MER) dat over deze plannen is geschreven.