Minister bezoekt Bathmen en stuurt brief

12 juli 2012 blijkt een bijzondere dag voor de spoorplannen met Bathmen. De minister stuurde die dag een brief aan de Tweede Kamer, waarin ze meldt dat de goederenspoorprognoses veel te hoog waren. Er zijn dus minder treinen nodig dan gedacht. En ze kwam op diezelfde dag naar Bathmen om met eigen ogen te zien wat de gevolgen van de spoorplannen voor Bathmen zijn. Toegesproken door de BVB, en met zicht op de 'toekomstige spoordijk', kon de minister melden dat ze de plannen zou willen bijstellen. "Maar die spoorboog komt er toch", zeiden haar ambtenaren eerder in Bathmen. Vindt de minister dat zelf ook?

  • Klik hier voor het verslag van het bezoek op RTV Oost

Het m.e.r.-onderzoek naar de spoorbogen gaat gewoon door, maar wel met nieuwe inzichten. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Uit studies waarvoor de minister opdracht gaf om daarmee uitvoering te geven aan een aantal Minister SchultzTweede-Kamermoties van november 2010, blijkt dat de vervoersprognose naar beneden moeten worden bijgesteld, en dat er inderdaad mogelijkheden zijn om meer vervoer via de binnenvaart af te wikkelen in plaats van over de Oost-Nederlandse spoorwegen. En de Betuweroute kan ook meer treinen gaan verwerken, die dan niet meer door Oost-Nederland hoeven te rijden. Deze standpunten die de BVB en actievoerende Bathmenaren al eerder lieten horen, ook op deze website, blijken nu dus daadwerkelijk bevestigd te zijn op grond van deze onderzoeken.

 

Jammer dat de goederenspoorproblematiek in de Tweede Kamer controversieel is verklaard, schrijft de minister verder. Anders had ik nu al kunnen beslissen dat er geen rekening meer moet worden gehouden met twee goederentreinen per uur, en in plaats daarvan nog slechts met één, maar nu mag ik daar geen besluit over nemen, concludeert ze. Staande bovenop de berg kuilvoer op erve Essink was de minister er overigens helder over: er wordt niet meer gekeken naar twee 'treinpaden' per uur. Dat betekent dus een halvering van de hoeveelheid treinen waarmee tot nu toe rekening moest worden gehouden bij de uitvoering van de milieu-effect-rapportage.

 

In het rood ("Ik hoop dat op deze boerderij geen stieren rondlopen") minister Schultz van Haegen voor de camera van RTV Oost

 

Hadden haar ambtenaren de juiste toon aangeslagen, toen ze in Bathmen beweerden of op de ministeriële website schreven "Die spoorboog komt er"? Nee, natuurlijk niet, zei de minister stellig, onder toeziend oog van haar topambtenaren, aanwezige gedeputeerden en gemeentebestuurders. Ze nam daarmee afstand van de door Ger Wisselink, die de minister namens de BVB toesprak, genoemde 'arrogantie' waarmee het ministerie en ProRail de Bathmenaren tot hun afgrijzen had bejegend. "Dat was helemaal niet zoals het moest," zei de minister, "en dat is in Den Haag héél goed doorgekomen".

 

De minister vertelde verder met haar allerliefste glimlach dat juist één uur voor haar aankomst in Bathmen de al maanden geleden verwachte onderzoeksresultaten van de vooronderzoeken gepubliceerd waren. Toevallig. Nét te kort voor de aanwezige BVB-ers om de stukken al te hebben bestudeerd en daar kritische vragen over te kunnen stellen...

 

Het bezoek, waarbij ook onder meer de Overijsselse en Gelderse provinciale gedeputeerden, de burgemeester van Zutphen en de Deventer wethouder Swart aanwezig waren, duurde een half uur, en vormde een onderdeel van een bustour die de minister en haar gevolg door Oost-Nederland maakten in het kader van de GON-plannen, met stops in Hengelo, Borne, Zutphen en Velp.

Het gezelschap met minister Schultz in Bathmen

 

De ontvangst van minister Schultz voor een door hoogwerkers opgehouden doek, waarmee de hoogte van de geplande spoordijk werd getoond