Informatie van de rijksoverheid

Plannen voor spoorbogen zijn nog vaag. Informatie vanuit overheid is slecht. Battummers zijn boos. En onafhankelijke deskundigen geven hen gelijk.

De bewoners langs de spoorlijnen waarvoor de nieuwe plannen voor het goederenvervoer worden gemaakt, hebben eigenlijk nog weinig over die plannen te horen gekregen. De informatie van ProRail en het ministerie is te weinig, is te vaag en komt te laat. En waarom gebeurt dit allemaal?

In 2010 besloot de regering dat er maatregelen nodig zijn om meer mensen van het spoor gebruik te laten maken. Een belangrijk onderdeel daarvan is het opvoeren van het aantal reizigerstreinen in de Randstad. Die moeten 'spoorboekloos' gaan rijden. Als gevolg daarvan is er op sommige trajecten minder ruimte voor goederentreinen. In de plannen van de regering (het 'Programma Hoogfrequent Spoor', PHS) worden daarom nieuwe routes aangewezen voor de goederentreinen. Bovendien verwacht de regering dat het aantal goederentreinen in de komende jaren fors zal toenemen.

BathmenOverwegMet één van die routes, waarop het goederenvervoer sterk zal toenemen, krijgt ook Bathmen te maken. Dat is de route waarbij de goederentreinen vanaf de Betuweroute bij Elst aftakken om via Zutphen naar Hengelo, Oldenzaal en verder naar Duitsland te rijden. En andersom natuurlijk.

De kortste route is rechtstreeks van Zutphen naar Hengelo langs het Twentekanaal. Daar ligt al een (enkelbaans) spoorlijn. In andere plannen rijden de treinen vanaf Zutphen eerst nog verder door naar het noorden, via Deventer en Almelo naar Hengelo en verder. En dan komt Bathmen in beeld.

In de plannen, voor zover ze tot nu toe zijn duidelijk gemaakt, is opgenomen dat de goederentreinen naar Deventer rijden, daar van rijrichting veranderen (de locomotief rijdt om naar de andere kant van de trein) en dan verder rijden naar Hengelo. Heel wat extra verkeer vlak langs de bebouwing van Bathmen dus!

Maar niet zo handig, dat 'kopmaken' (van rijrichting veranderen) in Deventer. Dat kost ongeveer 45 minuten, en dat vinden de goederenvervoerders niet zo prettig. Veel beter zou het zijn als de goederentreinen niet van rijrichting hoeven te veranderen, maar in één ruk van Zutphen naar Hengelo kunnen doorrijden. Maar... dan moet er wel even een nieuw stuk spoor worden aangelegd om de bocht van het spoor van Zutphen naar het spoor naar Hengelo te kunnen maken. Ook daar zijn dus plannen voor gemaakt, zelfs twee: een kilometerslange spoorboog net ten westen of net ten oosten van Bathmen. Hoe die spoorboog er precies uit komt te zien, en waar die dan precies komt te liggen, dat is nog nauwelijks bekend. En de 'voorlichting' van de overheid daarover is minimaal, tot ongenoegen van de Battummers.

De minister van I&M moet nu een keuze maken uit de verschillende varianten. Dat doet ze in het najaar van 2013. Maar dat gaat niet zomaar.

Lees verder:

Procedure die aan de beslissing vooraf gaat

Bathmen in de knel

Adviescommissie zegt: minister loopt te hard van stapel, eerst alternatieven onderzoeken en met bewoners overleggen