Kamervragen

Kamerleden zetten zich regelmatig in voor Bathmen door kritische vragen aan de minister van Infrastructuur en Milieu te stellen. De ingediende schriftelijke Kamervragen (en waar beschikbaar het antwoord van de minister) vindt u hier.

  • Van Hijum c.s. (CDA) over de berichtgeving omtrent de grimmige sfeer op de inloopavond over plannen met betrekking tot intensivering van het goederenvervoer in Bathmen (ingediend 03-02-2012, beantwoord 13-03-2012)
  • Monasch (PvdA) over het advies van de Commissie voor de Milieu Effect Rapportage over goederenspoor in Oost-Nederland en de voorstudies rond de alternatieven voor de spoorboog bij Deventer (ingediend 06-03-2012, beantwoord 19-03-2012)
  • Van Hijum c.s (CDA) over de Goederenroutering Oost-Nederland (ingediend 13-07-2012)
  • Aptroot (VVD) over schade aan woningen door goederentreinen, en het feit dat ProRail bij schademeldingen over treinverkeer de betrokkene van het kastje naar de muur stuurt (ingediend 20-06-2012, beantwoord 17-08-2012)