Wat zeggen de politici?

Spoormaatregelen dreigen het wonen in Bathmen een stuk minder prettig te maken.
Dat maakt het belangrijk nu goed te volgen wat de politici zeggen, die straks hierover besluiten moeten gaan nemen. Een overzicht.

  • Op woensdag 30 mei besprak de Tweede Kamer-commissie voor Infrastructuur en Milieu het controversieel verklaren van regeringsplannen in het zicht van de verkiezingen op 12 september. PHS mag doorgaan, maar over de goederentreinen door Oost-Nederland mogen geen beslissingen meer worden genomen. Die waren er toch al niet. Dus ProRail en de m.e.r.-procedure gaan gewoon door.

  • In een Kamerdebat met de minister van I&M op woensdag 6 juni gaven de partijen hun standpunt weer met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, en een wetsvoorstel dat 'plafonds' stelt aan de risico's daarvan. Een 'clash' tussen een minister die alle vrijheid opeist voor haarzelf en de spoorvervoerders, en Kamerleden die dat niet zien zitten.

  • Op 27 augustus organiseerde de BVB in Bathmen een debatavond over het spoor, waarbij alle aanwezige landelijke politici een 'onaanvaardbaar' over de aanleg van een spoorboog uitspraken.

Klik op de links hierboven voor de door politici ingenomen standpunten.