Bathmen in de knel?

Er wordt heel wat afgepraat over de toenemende drukte op bestaand spoor. En over maatregelen om het allemaal dragelijk te houden voor de omwonenden. Maar let op: Bathmen is de uitzondering! Daar komt volgens de plannen een kilometerslang stuk nieuw spoor.

In drie van de vier varianten waarop het goederenvervoer in de regeringsplannen van Elst naar Oldenzaal en terug moet gaan lopen, komt Bathmen in beeld. TrammelantBij het 'kopmaken' in Deventer zal de stroom goederentreinen over het bestaande spoor vlak langs de bebouwing van Bathmen fors toenemen als de plannen onverkort worden doorgezet. In twee andere varianten moet er een compleet nieuw stuk spoor worden aangelegd, hetzij net ten westen, hetzij net ten oosten van Bathmen. Hoe dat er komt uit te zien in het Sallandse landschap, daar heeft nog geen woordvoerder van ProRail of het ministerie zich aan willen wagen. Maar dat het zeer ingrijpende gevolgen voor Bathmen zal hebben, is voor iedereen duidelijk.

Zo komt Bathmen volledig in de knel van een snelweg en twee spoorwegen, die allemaal heel druk bereden zullen worden. Juist voor Bathmen hebben de plannen zodoende de grootste gevolgen: nergens anders tussen Elst en Oldenzaal zijn dergelijke ingrijpende infrastructurele maatregelen gepland. Overal elders neemt de herrie over bestaand spoor dus toe, maar alleen Bathmen wordt opgescheept met compleet nieuwe spoordijken, bruggen, viaducten, fly-overs en/of tunnels in het tot nu toe zo gekoesterde landschap. Op de enk waar nu vanwege verstoring van het landschap de boer niet eens zijn kuilvoerplaten mag uitbreiden, mag dan straks wel - dag én nacht - een goederentrein of 80 per etmaal langsdenderen?

Bathmen neemt dus in de plannenmakerij van ProRail en het ministerie een unieke, en weinig te benijden positie in. Maar dat geeft trammelant: Bathmen laat niet zomaar over zich heenrijden.