Tweede Kamer neemt besluit over spoorbogen: schrappen!

Carla Dik-Faber (CU)4 maart 2014 bleek het moment van de waarheid voor de spoorbogen. Met het aannemen van een motie van Carla Dik-Faber, kamerlid voor de CU, mede ingediend door D66 en SGP (de drie partijen die samen de "constructieve oppositie" vormen), sprak de Kamer de wens uit dat de regring de spoorbogen moet schrappen.

Doet staatssecretaris Mansveld dat ook? En valt hiermee de hoeksteen onder de GON-plannen weg?

 CU-Kamerlid Carla Dik-Faber

 

Wanneer staatssecretaris Mansveld en haar ministeriële omgeving het debat van 22 januari goed op zich hebben laten inwerken, zullen ze al de conclusie hebben getrokken dat de keuze voor de aanleg van een spoorboog bij Bathmen onhaalbaar was, gezien de overheersende mening van de Kamerleden. Die hebben zich de onmogelijke situatie van Bathmen wel degelijk aangetrokken. Na zes weken waren ook de woordvoerders van de regeringspartijen rijp voor steun aan een motie waarin die afkeer onomstotelijk wordt uitgesproken. De regering wordt hiermee een halt toegeroepen op haar dwaalspoor. De vele, zwaarwegende, argumenten tegen de beroerd gepresenteerde plannen hebben hun werk gedaan. Daarmee kunnen de plannen voor de aanleg van kilometers nieuw spoor dwars door het prachtige Sallandse landschap de ministeriële prullenbak in.

 

OverweglichtBetekent de motie Dik-Faber dit ook het einde van de GON-plannen als geheel? De spoorbogen vormden daarin nu eenmaal een hoeksteen, die er nu tussenuit is gevallen. De ruim bemeten bocht was immers hét alternatief van het ministerie en ProRail voor het korte bochtje bij Colmschate, dat in de oorspronkelijke plannen stond maar al snel sneuvelde. Het alternatief, 'kopmaken' in Deventer in plaats van een nieuwe spoorbocht, heeft nooit op veel support vanuit het ministerie kunnen rekenen, en al evenmin van de vervoerders die de bui al zagen hangen. Die (vervoersorganisatie EVO) spraken zich uit voor rijden zonder de omweg via Deventer en zonder kopmaken: rechtstreeks van Zutphen naar Hengelo via de Twentekanaallijn. Maar daar zien ze in Den Haag al helemaal niets in, getuige de manier waarop dit alternatief met allerlei kunstgrepen in het MER als het meest onaantrekkelijke werd afgeschilderd.

 

De staatssecretaris staat het overigens vrij om de motie naast zich neer te leggen. Maar het is de vraag hoe de Tweede Kamer dan vervolgens met haar om zal gaan.

 

Is het Havenbedrijf Rotterdam de reddende engel voor Mansveld? Ook daar ziet men niets in de GON-plannen zónder een spoorboog. Dus kwam men tot een nieuw alternatief, wat eigenlijk uit de oude doos komt. Samen met het dubbel-GS van Overijssel en Gelderland nam men met een initiatief om serieus te kijken naar een écht duurzame oplossing - VariantE (bron Movares) met plaatsnamenvoor de langere termijn, in tegenstelling tot het kostbare korte-termijn-noodverbandje van Mansveld - in de vorm van het doortrekken van de Betuweroute door de Achterhoek (tracé A18/N18), zoals dat al eind vorige eeuw is voorgesteld. Een veilige, moderne, efficiënte spoorlijn voor alleen goederenvervoer, in plaats van de gewenste goederentreinen over het bestaande spoor dwars door dorpen en steden te sturen over daarvoor ongeschikt reizigersspoor. Gezien de veel minder hoge maatschappelijke kosten dan die van de GON-plannen - tot nu toe door het ministerie behendig weggemoffeld - levert dit nieuwe alternatief bovendien financieel een veel aantrekkelijker plaatje dan eerder door Mansveld voorgesteld.

Het zou alle problemen die de GON-plannen voor de regio met zich meebrengen in één klap kunnen oplossen, en tevens nieuwe mogelijkheden voor de economie in Oost-Nederland met zich mee kunnen brengen.

Laten we onze bestuurders veel wijsheid toewensen.

  

Afbeelding boven: De drie overgebleven varianten uit de plannen uit de jaren negentig van de vorige eeuw, waarvan F en D te duur zijn, maar variant E nu wordt onderzocht als mogelijke 'oplossing' voor de problemen van het spoorgoederenvervoer door Oost-Nederland in de toekomst.