Commissie voor de m.e.r.: eerst alternatieven onderzoeken

Bij een m.e.r.-procedure is de minister verplicht advies te vragen aan de 'Commissie voor de m.e.r.'. Die vindt het ook maar niks wat de minister nu aan het doen is. Eérst de alternatieven bekijken voor je met deze plannen komt, zegt de commissie. En ga ook eindelijk eens écht met de burgers praten! De commissie zegt precies wat vanuit Bathmen altijd al naar voren is gebracht. Luistert de minister nu wel? Nee, ze negeert het advies volkomen, want dat zou leiden tot "een langere periode van onzekerheid bij de bewoners"! Dus: als je met ze gaat praten, zitten ze langer in onzekerheid. Ministeriële logica?!

OverweglichtOp 27 februari 2012 liet de Commissie voor de m.e.r., een wettelijk adviesorgaan voor de beoordeling van m.e.r.-procedures door onafhankelijke deskundigen, in een persbericht weten dat ze de minister van I&M adviseert niet verder te gaan met de gestarte m.e.r.-procedure over de spoorboogplannen. De noodzaak voor het gebruik van het spoor in Oost-Nederland voor intensief goederenvervoer is namelijk nog niet zeker, vindt de commissie.

De achtkoppige commissie onder voorzitterschap van ir. N.G. Ketting legt meteen de vinger op de zere plek: eerst maar eens die onderzoeken waar de Tweede Kamer om gevraagd heeft afwachten.

Maar dan gaat de commissie nog een stap verder:

"De Commissie adviseert daarom om de mogelijkheden voor vervoer over weg, water en diverse spoorroutes in Oost-Nederland te vergelijken in een ‘brede verkenning’ van alternatieven. Onderzoek hierbij ook de belangrijkste knelpunten, bijvoorbeeld voor het leefklimaat en de natuur en kijk of oplossing van die knelpunten binnen het beschikbare budget mogelijk is. Maak op basis van deze informatie en de discussie hierover in de participatie met betrokkenen een keuze."

En passant straft de commissie ook de arrogante houding af van het ministerie en ProRail naar de Bathmense bevolking. Zij vonden het niet nodig om serieus werk te maken van het informeren, laat staan te doen wat ze overal roeptoeteren: "we willen met u in gesprek". Ga nou eerst maar eens fatsoenlijk praten met de burgers, zegt de commissie bestraffend. 

Logisch dat de onafhankelijke deskundigen tot dezelfde conclusie komen als waar iedere inwoner van Bathmen met gebruik van gezond verstand toe kwam. Nu de minister nog. Uit eigen beweging wilden het ministerie en ProRail niet naar rede luisteren. De m.e.r.-commissie roept ze weer bij de les.

Maar wat doet de minister met dit zwaarwegend advies? Niets! Ze slaat het volledig in de wind, blijkt uit een op 15 maart 2012 gegeven antwoord op Kamervragen van het lid Monasch. Met als wel héél vergezocht argument dat het advies opvolgen (en dus eerst praten met de betrokken burgers en hen goed informeren) zou leiden "tot een langere periode van onzekerheid voor de bewoners langs de spoorlijnen".
Dus: niet eerst voldoende communiceren en niet eerst gaan praten met de burgers, omdat ze anders nog langer in onzekerheid zitten... De wereld compleet op zijn kop. Dat is dus de ministeriële logica.

En wat doen de Tweede-Kamerleden nu om haar alsnog op het rechte spoor te brengen?

CieMER

Klik hier voor het officiële persbericht van de commissie.

Het hele adviesrapport is hier te vinden.