Artikelen

Ministerie en ProRail willen Bathmen niet écht informeren

Bathmen laat niet over zich heenlopen, zoveel moet ProRail op 31 januari in Boode wel duidelijk zijn geworden. Of beter: laat niet over zich heenrijden. Want de vele honderden Battummers die afgekomen waren op de door ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu georganiseerde inloopavond over de plannen om grote aantallen goederentreinen door Bathmen te laten rijden, lieten er geen misverstand over bestaan dat ze van die plannen niet gediend zijn. En de organisatoren zelf leken erop uit te zijn de avond te laten mislukken, door hun weigering in te spelen op de ontstane situatie.

Boode

Kijk hier op de website van RTV Oost voor een filmverslag van de informatieavond 

Domme aanpak van 'inloopavond' leidt tot faliekante mislukking

Vaag waren de plannen tot nu toe, en vaag bleven ze ook op de informatieavond in zalencentrum Boode. Er lijkt de plannenmakers veel aan gelegen om in dit stadium nog zo weinig mogelijk prijs te geven van wat allicht al op hun tekentafels klaarligt. Waar het in het gedrang maar weinig mensen lukte om met een van de aanwezige vertegenwoordigers van het ministerie of de spooronderneming serieus in gesprek te komen, kon het merendeel niet veel anders doen dan constateren dat de gekozen opzet voor de voorlichtingsavond een enorme blunder was. Tot teleurstelling van de meeste aanwezigen kwam er van de belofte van ProRail dat er op álle vragen van iedereen een duidelijk en informatief antwoord zou komen, vrijwel niets terecht. Op concrete vragen kwam geen of een ontwijkend antwoord; mensen klaagden dat ze al een tijd stonden te wachten maar niemand hadden kunnen spreken, en voor de uitgestalde panelen was het dringen om iets op te vangen.

OverwegZaal Boode puilde uit. Maar ProRail en het ministerie hadden er niet aan willen denken om een geluidsinstallatie te regelen en geweigerd eerst een presentatie van hun plannen aan de verzamelde inwoners van Bathmen en omstreken te verzorgen. Het leek er nog het meeste op dat ProRail de twee uur aanwezigheid in Bathmen alleen verplicht organiseerde om zich in een later stadium erop te kunnen beroepen dat het bedrijf “in gesprek is geweest” met de bij de plannen betrokken bewoners, en deze rituele dans met een minimale inspanning wenste uit te voeren.

Toen kort na zeven uur de zaal al heel vol was, besloot de organisatie van ProRail zelfs dat mensen de zaal niet meer in mochten.

BVB-voorzitter Joop Blaauw sprak na een kwartier, zichtbaar teleurgesteld, de historische woorden “Dit lijkt nergens op!” en oogstte sympathie bij de aanwezigen toen hij de aandacht vroeg en aan de organisatoren voorstelde om vanaf nu de vragen plenair te beantwoorden, om op die manier de avond nog enigszins te redden. Het woord werd hem daarna echter ontnomen; vertegenwoordiger van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Frank van Heijst wierp zich op als de organisator van de avond,  die dus alleen mocht bepalen hoe en wat er gebeurde. Blaauw trok daarop de enige conclusie die op dat moment mogelijk was: hij stelde de aanwezigen voor het hier maar bij te laten en de organisatoren zo duidelijk te maken dat ze in hun opzet volledig gefaald hadden.

Bathmen wil deze plannen niet, Bathmen wil geen explosie van de