Artikelen

Regering besluit: nu geen spoorboog bij Bathmen!

De breed gesteunde Kamermotie van 4 maart 2014 en het massieve verzet in Bathmen tegen de spoorbogen heeft staatssecretaris Mansveld doen besluiten om nu geen spoorboog in Bathmen meer na te streven. Op 17 juni 2014 stuurde zij een brief aan de Tweede Kamer waarin ze zegt dat de spoorbogen komen te vervallen en dat het hele GON-plan voor zes jaar de ijskast in gaat. Maar áls die extra goederentreinen gaan rijden, dan moeten ze wél langs Bathmen. Een onderzoek naar het veel betere Noordtak-alternatief weigert de staatssecretaris.

 

Het GON-besluit van de staatssecretaris is verpakt in een pakketje met andere spoorbesluiten (Amsterdam, Meteren, 1,1 miljard voor spoorverbetering). In feite besluit de regering dat er met de GON-plannen nu niets gebeurt. De vervoersvraag blijkt toch helemaal niet zo groot als het ministerie en ProRail vanaf het begin van de plannenmakerij wilden doen geloven en waarop de drastische plannen voor tientallen extra goederentreinen door Oost-Nederland gebaseerd waren. Het vervolg van de GON-plannen wordt daarom "opgeschort tot in ieder geval het jaar 2020", aldus het besluit. Tenzij de ontwikkeling van het spoorgoederenveroer daartoe aanleiding geeft, want dan "zal eerder dan in 2020 worden gestart met de vervolgfase". Voor de komende jaren alle vrijheid voor het ministerie dus.

Verdere besluitvorming (en daarmee democratische controle?!) laat dus nog jaren op zich wachten.

Kaartje overgebleven variant 

Of er nu werkelijk niets gebeurt is maar de vraag. De huidige plafonds voor milieu-overlast laten al een forse toename van de goederentreinen toe. Daarnaast stelt de staatssecretaris dat die extra treinen in de toekomst wel degelijk dwars door Arnhem, Zutphen, Deventer (met pitstop), Bathmen, Almelo, Hengelo en al die andere gemeenten aan de IJssel- en Twentelijn moeten gaan rijden. Niet de kortste route; ook niet volgens het veel betere Noordtak-alternatief dat door de provincies Overijssel en Gelderland en het Havenbedrijf Rotterdam is aangereikt. Aan de bezwaren die van vele kanten zijn geuit op de wijze waarop de m.e.r.-procedure tot nu toe is uitgevoerd en gerapporteerd, wordt nog steeds niet tegemoetgekomen. De staatssecretaris baseert haar oordeel zelfs op de feitelijk onjuiste beeldvorming die uit het MER ontstaat.

Dat de staatssecretaris nog steeds weigert om nu het Noordtak-alternatief  serieus te gaan onderzoeken, is vanuit het langere-termijn-perspectief bizar. De Noordtak reduceert de maatschappelijke overlast aanzienlijk, kan het spoorgoederenvervoer tot in lengte van jaren veel meer armslag én uitbreidingsmogelijkheden geven, en blijkt in het langjarig gebruik ook nog eens economisch veel voordeliger te zijn.

 

Het ministerie en haar partner ProRail hebben de komende jaren de vrijheid om ongestoord verder te gaan met sluipenderwijs steeds meer voorbereidende maatregelen te nemen (bijvoorbeeld spoortunnels zoals nu in Colmschate) die erop gericht zijn ‘ons’ spoor klaar te maken voor de toevloed aan goederentreinen in de toekomst. Zelfs nu bieden de huidige wettelijke milieuplafonds al voldoende ruimte om veel meer goederentreinen te laten rijden, overdag én 's nachts. Het risico dat daarbij in een later stadium tóch weer het alternatief van een spoorboog op tafel kan komen, is niet uit te sluiten.

 

Oost-Nederland had van de regering meer visie mogen verwachten, en ook meer gevoel voor de inmense kwalijke gevolgen die de huidige ‘oplossing’ voor het spoorgoederenvervoer met zich meebrengt. Het duidelijke standpunt dat de provincies Overijssel en Gelderland samen met de belangrijke stakeholder Havenbedrijf Rotterdam hebben ingenomen, dat de Noordtak het beste alternatief biedt, mag door het huidige besluit van de staatssecretaris niet uit het zicht verdwijnen. De BVB verwacht van de provincies en het Havenbedrijf dan ook dat ze druk blijven uitoefenen op de regering de Noordtak serieus te nemen.

 

--> Lees hier de brief van de regering aan de Tweede Kamer met de besluiten

 

--> Lees hier het 'informatiedocument' van het ministerie over de GON-plannen

 

--> Lees hier het persbericht van de Belangenvereniging Bathmen

 

--> Lees hier het persbericht van de provincie Overijssel