Artikelen

Noordtak-plan biedt alternatieve oplossing

De provinciebesturen van Overijssel en Gelderland omarmen een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam om de vele goederentreinen die nodig zouden zijn niet over bestaand spoor, maar over een speciaal goederenspoor via een kortere route door dunbevolkt gebied in de Achterhoek te laten rijden. Uit het onderzoeksrapport over dit 'Noordtak'-initiatief blijkt dat de kosten van deze oplossing veel lager zijn dan het ministerie van I&M wil doen geloven. Maar staatssecretaris Mansveld wil er nog steeds niets van weten om naar alternatieven voor haar GON-plannen te kijken en sluit de ogen voor nieuwe inzichten.

 PvdA-staatssecretaris Wilma Mansveld

MansveldTreinOp 15 mei publiceerden het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en de provinciebesturen van Overijssel en Gelderland gezamenlijk de bevindingen van een verkennend onderzoek naar de Noordtak. Deze aftakking van de Betuweroute zou vanaf Zevenaar tot Oldenzaal de aan- en afvoerroute van goederentreinen naar Duitsland moeten worden, naast de 'grote bulk' aan goederenvervoer die via de Betuweroute rechtstreeks naar en van Duitsland rijdt. Uit het rapport blijkt dat de afwijzing door I&M van het in ogenschouw nemen van dit alternatief gebaseerd is op een totaal overtrokken beeld van de kosten. Waar Mansveld eerder schermde met bedragen van twee tot vier miljard euro, blijkt uit het rapport dat een effectieve oplossing al voor ca. 1,4 miljard gerealiseerd kan worden.Voor een meer gedetailleerde kostenraming beveelt het rapport nader onderzoek aan, maar Mansveld weigert dat tot nu toe halsstarrig.

 

Bovendien stellen HbR en de provincies dat de rijksoverheid in de GON-plannen uitgaat van uiterst minimale kostenberekeningen, die niet reëel zouden zijn. De zeer forse maatschappelijke kosten, onder meer door de waardedaling van onroerend goed in de dichtbevolkte gebieden die de goederentreinen zouden moeten doorkruisen, zijn bijvoorbeeld geheel buiten beschouwing gelaten. Eigen onderzoek van de BVB toonde al eerder aan dat op langere termijn de GON-plannen juist veel kostbaarder zijn dan het Noordtak-alternatief. Het door het ministerie kunstmatig groot gehouden financiële 'gat' tussen de investeringskosten van GON en die van een Noordtak blijkt in werkelijkheid veel kleiner te zijn, en op de langere termijn blijkt een Noordtak veel voordeliger.

Het Havenbedrijf legt ook de nadruk op de tijdwinst die behaald kan worden door de aanleg van de Noordtak. De reisduur van de haven naar Duitsland zou maar liefst twee uur minder worden en daarmee teruggebracht tot bijna de helft van de reisduur via bestaand spoor over Deventer. Maar daarnaast is de overlast van een Noordtak vele malen minder, door een tracé buitenom bewoond gebied, in tegenstelling tot de GON-routes die dwars door Arnhem, Zutphen, Deventer, Almelo en vele andere plaatsen als Bathmen gaan, en doordat bij de aanleg veel meer rekening gehouden kan worden met overlastbeperking dan bij rijden over bestaand spoor mogelijk is.

 

GONvarianten en Noordtak

De vele aantoonbare voordelen van het Noordtak-alternatief, waaronder ook de schaalbare aanleg- en uitbreidingsmogelijkheden die het mogelijk maken tot in lengte van jaren aan een eventueel groeiende