Artikelen

Zienswijzen-café in Bathmen

Opnieuw moesten de Battummers de pen grijpen om zich te wapenen tegen de aanstormende geoderentreinen. Na de overweldigende opkomst op de informatieavond over het goederenspoor op 27 juni heeft Bathmen massaal een ‘zienswijze’ over de plannen voor meer goederentreinen geschreven. Velen hebben zelf een brief of e-mail opgestuurd en nog meer mensen hebben de moeite genomen om in het Zienswijzen-café in cultuurhuus Braakhekke hun brief te ondertekenen.

ZienswijzenCafeDe Bathmense bevolking maakt zich grote zorgen over haar toekomst . En dat kwam tot uitdrukking in het aantal brieven dat werd ingeleverd: een forse doos vol zienswijzen is afgelopen donderdag door de Belangenvereniging Bathmen doorgezonden naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Met de nog nagekomen en daarna doorgestuurde brieven meegeteld is het totaal nu 1346 zienswijzen, veel meer nog dan bij de start van de MER-procedure begin vorig jaar. Nu de termijn is verstreken waarbinnen de reacties op het MER-rapport moesten worden ingeleverd, kan het ministerie aan de slag om alle zienswijzen te lezen en van commentaar te voorzien.

De reactie van het ministerie zal later dit jaar te lezen zijn in een ‘Nota van antwoord’, een boek met alle zienswijzen en de reactie van de rijksoverheid daarop. Daarna neemt de staatssecretaris een besluit over de route die de extra goederentreinen zullen moeten nemen tussen Zutphen en Hengelo.

 DoosZienswijzen