Artikelen

Tweede Kamer spreekt eindelijk over spoorboog

Hoewel de politieke partijen in de Tweede Kamer zich op de debatavond in Bathmen eensgezind toonden in hun afkeer van een spoorboog bij Bathmen, is het er nog steeds niet van gekomen om dat ook hardop in de Kamer zelf te zeggen. De stapel te behandelen Kamerstukken over het spoorgoederenvervoer bleef intussen maar groeien. Maar eindelijk staat het onderwerp weer op de Kameragenda: de commissie I&M buigt zich op dinsdag 2 april over het goederenspoordossier. Wat zegt de Tweede Kamer?

 

Na circa een jaar 'stilte' zal PHS/GON - nadat een eerdere poging op woensdag 6 maart werd afgelast - eindelijk weer eens besproken worden in de Tweede Kamer. De commissie-I&M heeft op dinsdag 2 april om 16.00 uur een AO  ('algemeen overleg') Spoor.

Op de agenda staat onder meer PHS voortgangsrapportage-7, naar Kamer gezonden 23 april 2012 (zo lang ligt dit er al, onbesproken!); incl. de vorige zomer verschenen onderzoeksrapporten naar binnenvaart, Betuweroute, lange termijn-prognose en actualisering Noordtak-1998. En ook de inmiddels verschenen PHS voortgangsrapportage-8 (naar TK 11 december 2012). Dit is dus de eerste gelegenheid na de verkiezingen waarop partijen zich in de Kamer kunnen uitspreken over de voortzetting van de GON-plannen.

Op de agenda van het AO Spoor staan overigens naast de voortgangsrapportages en de onderzoeksrapporten nog een achttal andere onderwerpen.

 

motie-Slob tegen de spoorbogen

 

Een AO in een commissie van Tweede Kamerleden is een voorbereiding op een plenair debat, in de Tweede Kamer als geheel. Alleen in een plenair debat worden moties ingediend en worden besluiten genomen. In een BettydeBoercommissievergadering is dat niet het geval. Toch komen hier de standpunten van de diverse fracties aan bod, bij monde van de DucoHooglandwoordvoerders over een bepaald onderwerp van de verschillende partijen. De smaakmakers voor het spoordossier zijn Betty de Boer (VVD) en Duco Hoogland (PvdA), beide van regeringspartijen, en vanuit de oppositie Sander de Rouwe (CDA), Farshad Bashir (SP), Carla Dik-Faber (CU) en Stientje van Veldhoven (D66). De regering wordt in het debat vertegenwoordigd door staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA), die het spoor in haar portefeuille heeft, overgenomen bij de kabinetsformatie van minister Melanie Schultz van Haegen, die het spoordossier in het vorige kabinet onder haar hoede had.

 

Op 27 augustus 2012, aan de vooravond van de Tweede-Kamerverkiezingen, lieten de toenmalige spoorwoordvoerders zich op een debatavond over het goederenspoor in Bathmen onomwonden uit tegen de aanleg van een spoorboog, onder wie VVD-Kamerlid Johan Houwers en CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. De laatste en PvdA-Kamerlid Jacques Monasch brachten aan Bathmen een door de Motie-SlobBVB georganiseerd werkbezoek om de situatie persoonlijk in ogenschouw te nemen. Prominent aanwezig op de debatavond waren ook verklaard tegenstanders van een spoorboog Arie Slob (CU) en Farshad Bashir (SP), samen indieners van een Kamermotie in 2010 waarin de regering verzocht werd de spoorboog bij Bathmen per direct uit de plannen te schrappen. Beiden verklaarden zich bereid onmiddellijk een soortgelijke motie opnieuw in de Tweede Kamer in te dienen, nu bleek dat er een Kamerbrede steun voor was ontstaan.

 

Maar komt het ook eindelijk zo ver? Zal er nu eindelijk duidelijkheid komen voor de inwoners van Bathmen, Colmschate, Loo? Een motie zal nog niet worden ingediend op 2 april, maar wel zal nu moeten blijken of de partijen hun duidelijke "onaanvaardbaar" van een spoorboog bij Bathmen, meermaals uitgesproken buiten de Tweede Kamer, ook binnen de muren van het Kamergebouw gestand doen. En daar niet nóg langer zwijgen over dit onderwerp, dat de Bathmense bevolking nu al jaren in ongerustheid en onzekerheid houdt. Waar het ministerie nu nog steeds zwijgt, zal de volksvertegenwoordiging moeten spreken om daar een eind aan te maken.