Artikelen

Spoorplannen: Kamerleden moeten in Bathmen met de billen bloot

Het belooft een spannende avond te worden, maandag 27 augustus in zalencentrum Boode in Bathmen. De spoorplannen van de regering, waaronder de aanleg van een nieuw stuk goederenspoor vlaklangs Bathmen, staat dan centraal op de Sallandse politieke avond, die door de BVB wordt georganiseerd. Spannend wordt het zowel voor de inwoners van Bathmen als voor de aanwezige landelijke politici. Op dat moment zal namelijk moeten blijken of de mooie woorden van de afgelopen tijd ook ná de verkiezingen door onze volksvertegenwoordigers in daden worden omgezet.

 

OverweglichtIn Bathmen staat het licht op rood. Bathmen heeft zijn stem over de spoorplannen luid en duidelijk laten horen – op de 'informatieavonden' van het ministerie en ProRail, via de website GeenSpoorbogenBathmen.nl, via de vele ingediende zienswijzen, in brieven, via de sociale media en wat al niet meer –, en dat is in Den Haag zeker niet onopgemerkt gebleven. Niet alleen kwamen diverse Tweede Kamerleden op werkbezoek, maar zelfs de minister die de plannen namens de regering verdedigt is de afgelopen tijd in eigen persoon naar Bathmen afgereisd. Een schijnbaar grote eer voor het kleine maar dappere dorp in Salland, maar dat bezoek had toch betrekkelijk weinig betekenis. Want het is niet de minister die uiteindelijk het laatste woord over de plannen heeft, dat zijn de leden van de Tweede Kamer. En daar is veel weerstand tegen de plannen gebleken, in toenemende mate ook gevoed doordat er steeds meer informatie naar buiten sijpelt, waaruit blijkt dat de cijfers die het ministerie heeft gehanteerd om de plannen te verdedigen niet kloppen.

Veel te hoge prognoses, en veel te eenzijdig hameren op de economische belangen (Tweede Maasvlakte!) terwijl die vrijwel niet 'hard gemaakt' worden, expres 'wegkijken' door de plannenmakers van alternatieve vervoersmogelijkheden (binnenvaart!), geknoei met de cijfers over het gebruik van de Betuweroute, slechte informering van de betrokkenen in Oost-Nederland: de bewijzen stapelen zich op dat er op het ministerie en bij ProRail meer sprake is van het najagen van wenselijkheden dan van een echte noodzaak om steeds meer goederentreinen dag en nacht door Oost-Nederlandse dorpen en steden en het prachtige buitengebied te laten denderen. Tel daarbij op de manier waarop de aanwonenden van de Betuweroute nu, enkele jaren na de aanleg die met allerlei fraaie beloften gepaard ging, moeten constateren dat de beloften ten aanzien van de geluidsoverlast niet worden nagekomen – er wordt gezegd dat eerst maar eens een volle periode van tien jaar moet worden afgewacht, en dán pas zal er bij gebleken overlast wat aan gedaan worden – en je moet als volksvertegenwoordiger toch wel erg stevig in je schoenen staan wil je de nieuwe goederenspoorplannen tegen beter weten in blijven verdedigen. Plannen waarvan het ministerie nu al bij voorbaat heeft laten weten dat er wel 'verzachtende en compenserende maatregelen' moeten worden genomen, maar dat er bij lange na niet de vele miljoenen beschikbaar zijn om die maatregelen ook allemaal uit te voeren.

BoodeEn juist dát zal moeten blijken op de Sallandse politieke avond: wie staat er nog achter de plannen, en wie niet? De aanwezigen kunnen de politici nu in levenden lijve het vuur aan de schenen leggen. Aanwezig is onder andere ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob, de indiener (samen met Bashir, SP en Dijkgraaf, SGP) van een Kamermotie in 2010 om de spoorbogen bij Bathmen in ieder geval te schrappen, en zeer kundig op het gebied van het spoorvervoer. Dat voorstel haalde het niet, want VVD, CDA, PVV (toen net in de gedoog-coalitie verenigd) én D66 stemden tegen, waardoor een Kamermeerderheid ontbrak. Is die situatie nu nog zo? CDA-Kamerlid Eddy van Hijum (al eerder in Bathmen en met grote belangstelling voor de spoormaterie), VVD-kandidaat-Kamerlid Johan Houwers  (afkomstig uit deze regio) en D66-Kamerlid Kees Verhoeven (woordvoerder over spoorzaken) mogen het in Bathmen zelf komen uitleggen. De PVV kon geen belangstelling opbrengen om een Kamerlid naar Bathmen af te vaardigen. Wel zullen de PvdA (Kamerlid Roos Vermeij), SP (fractiewoordvoerder Farshad Bashir, mede-indiener van de motie-Slob) en GroenLinks (kandidaat-Kamerlid Huri Sahin) ook vertegenwoordigd zijn, die zich al onomwonden tegen de spoorbogen uitspraken.

Dat dit niet een van de vele verkiezingsavondjes zal worden waar een Kamerlid voor een zaaltje met pakweg twintig aanwezigen komt spreken, zal duidelijk zijn. Ook nu wordt weer een grote opkomst verwacht, waarbij Bathmen klip en klaar zal laten blijken niet van de plannen gediend te zijn en van de Kamerleden te vragen waar zij voor staan. Ze zullen hun woorden wellicht voorzichtig kiezen, maar Bathmen zal doorvragen. En ook in Bathmen en de rest van Oost-Nederland wordt op 12 september gestemd.

Maandag 27 augustus 2012, 19.30 uur: De politieke avond van Salland, zaal Boode, Bathmen