Artikelen

7e voortgangsrapportage over het PHS

De minister van Infrastructuur en Milieu stuurde de Tweede Kamer een rapport over het PHS. Daarin ook een 'update' over de plannen voor Bathmen. Wat staat daarin over de beslissing die de minister "medio 2012" gaat nemen, en wat doet de Kamer daarmee?

In 2010 is bij het nemen van het kabinetsbesluit over het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en de voorwaardelijke instemming daarmee van de Tweede Kamer afgesproken dat de Tweede Kamer halfjaarlijks een rapportage krijgt over hoe het met de voortgang van de uitvoering van de plannen staat (gecombineerd met de rapportages over het al bestaande 'Actieplan Groei op het spoor'). Op 23-04-2012 is met weinig ruchtbaarheid de 7e voortgangsrapportage (VGR) verschenen (de voorgaande was van 10-10-2011).

De 7e voortgangsrapportage vindt u hier.

M.b.t. de Bathmense spoorplannen is in dit stuk het onderdeel 'Goederenroutering Oost-Nederland' (GON), waarvoor nu een m.e.r.-procedure loopt, van belang. Over dit onderdeel heeft de Spoorbocht2Tweede Kamer op 30 mei in de commissie-I&M uitgesproken dat het controversieel is verklaard.

Er staan over Bathmen in het rapport weer de inmiddels gebruikelijke halve I&M-waarheden en hele -onwaarheden, met name over de gang van zaken rond de 'informatieavonden'. Een tamelijk schaamteloze verdraaiing van de werkelijkheid, maar het was te verwachten dat die door de PR-machine van het ministerie en ProRail in dit soort stukken zo zou worden weergegeven.

Wat betreft de procedure over het 'beslismoment' deze zomer (over het aantal goederentreinbewegingen waarmee in de uitwerking van de m.e.r. rekening moet worden gehouden) is nu helder beschreven wat dat besluit van de minister zal inhouden: geeft ze op grond van de nieuwe inzichten uit vooronderzoeken meer of minder ruimte aan extra goederentreinen door Oost-Nederland? Ook dat ze dit besluit aan de Tweede Kamer zal meedelen. En het is ondenkbaar dat met alle nu uitgesproken reserves die Kamerbreed leven met betrekking tot de GON-plannen de Kamerleden dan zullen zwijgen. Dus dán (ergens "medio 2012", maar dat is een rekbaar begrip) zal onze spoorproblematiek weer wél nadrukkelijk op de Kameragenda staan. Maakt de Kamer dan een bocht wat betreft de spoorbogen?