Artikelen

Presentatie van de plannen door I&M en ProRail

Prorail en het ministerie van I&M weigerden in Bathmen een fatsoenlijke presentatie van de spoorplannen te verzorgen. Er was meer tijd nodig om die te maken. Of lag die toch wél klaar?

Niets had - gezien de te verwachten grote opkomst op dinsdagavond 31 januari 2012 in Boode waarop de gastheren de bevolking van zo goed mogelijke informatie wilden voorzien - meer voor de hand gelegen dan dat er voor de hele zaal een Powerpoint-presentatie was verzorgd, zodat alle aanwezigen in één keer een heleboel informatie hadden kunnen krijgen. In plaats daarvan moesten de gelukkigen die in het gedrang wél wat konden oppikken van de 1-op-1-conversaties van de aanwezige voorlichters het doen met voorgekauwde vraag-en-antwoord-spelletjes en non-antwoorden op gestelde vragen. Informatie was er nog niet, je moest bij een ander paneel zijn, deze vraag is nog in studie, en dat weet ik niet, waren volgens aanwezigen die het was gelukt het gesprek aan te gaan vaak gehoorde antwoorden.

PresentatieVanHeijst18-02-2012Jammer dat de heren van ProRail en I&M niet even de tijd genomen hadden om een echte presentatie voor te bereiden. Hoewel: minder dan twee weken vóór de informatieavond in Bathmen hielden de heren Van Heijst (I&M) en Haverkamp (ProRail) wel degelijk de presentatie die ze in Bathmen ook hadden moeten houden. Op een informatiebijeenkomst voor regionale bestuurders spraken beiden aan de hand van een Powerpoint-presentatie geruime tijd het verzamelde publiek toe! De presentatie van Frank van Heijst is hier te vinden; die van André Haverkamp hier.

PresentatieHaverkamp18-01-2012Waarom hielden de heren in Bathmen dan rigide vast aan hun vooropgestelde strategie van uitsluitend 1-op-1-gesprekken? Was dat omdat op die manier zo min mogelijk informatie verspreid zou hoeven worden en zo min mogelijk onrust zou ontstaan over de zeer ingrijpende plannen voor Bathmen? Een schril contrast met het beeld dat I&M en ProRail voortdurend plegen te schetsen van buitengewoon geslaagde informering en participatie van de bevolking. Het aangevoerde argument - er zouden mensen zijn die in een volle zaal geen vraag durven te stellen en die krijgen nu 1-op-1 wel de kans - doet erg gezocht aan, evenals dat een presentatie tot boegeroep en wanorde zou hebben geleid. Of zouden de regionale bestuurders in Hengelo nettere mensen zijn dan de inwoners van Bathmen, in de visie van de heren Van Heijst en Haverkamp?

Niets had dus meer voor de hand gelegen dan dat de heren hun al klaarliggende presentaties in Bathmen hadden herhaald, en die hadden dan prima gevolgd kunnen worden door 1-op-1-gesprekken in de resterende tijd dat de I&M- en ProRail-karavaan in Bathmen verbleef. Daar werd ondanks de mooi verwoorde intenties bewust niet voor gekozen. De intenties zijn voor de bühne van de Tweede Kamer; Bathmen bleef in verbijstering achter.

Bathmen ziet nauwlettend toe dat de plannenmakers deze snode gedragslijn in de komende tijd niet zullen voortzetten. En zal de Kamerleden waar dat nodig is het échte verhaal over de 'informatieverstrekking' door het ministerie van I&M en ProRail vertellen.

Onderstaand fragmenten uit de presentaties van I&M en ProRail (klik erop voor vergroting)Ministerie - Uw zorgen zijn onze zorgen

ProRail - Communicatie met de burgers