Wat doet de BVB?

Wat doet de BVB tegen de plannen? Er bovenop zitten. U informeren. 'Nee-denken' en waar nodig in touw komen tegen deze aanslag op Bathmen.

BVB logoIn de afgelopen jaren organiseerde de BVB een aantal malen een informatieavond over het onderwerp spoorplannen, driemaal ook als verkiezingsavond voor Twede Kamer-, Provinciale Staten- en gemeenteraadsverkiezingen. De BVB verzamelt informatie over de plannen en legt contacten met plannenmakers en beslissingennemers, waaronder plaatselijke, regionale en landelijke politici. En informeert de media. Waar nodig initieert of coördineert de BVB acties of reacties.

Over dit alles vindt u informatie op deze website.


      Eerstvolgende BVB-activiteit:      

Afhankelijk van de actualiteit zal de BVB nieuwe activiteiten ontplooien. U wordt daarvan op de hoogte gehouden op deze plaats, en ook per nieuwsbrief indien u zich daarvoor aangemeld hebt.


      Agenda:      

Op dit momentGeen bijzonderheden 


      Word lid:      

De contributie van de BVB is (2015) voor jong en oud slechts € 5,00 per jaar.

Meld u aan via een e-mail naar BVB [at] concepts.nl. Ook voor het ontvangen van nieuwsbrieven.