Achtergrondinformatie

Er is op veel plaatsen informatie te vinden over de goederenspoorplannen en de gevolgen daarvan voor Bathmen.

Een grote bron van achtergrondinformatie en nieuws is de website van RONA: www.ijssellijn.info. RONA is al vele jaren actief op het gebied van het in kaart brengen van de schadelijke gevolgen van de toename van het goederenvervoer over de bestaande spoorwegen, en het voeren van actie daartegen.

De notitie 'Goederenboog Deventer' is te downloaden hier op www.rijksoverheid.nl. In deze ProRail-notitie uit 2010 werden onder andere de plannen met betrekking tot de spoorbogen bij Bathmen enigszins uitgewerkt en de kosten daarvan van bedragen voorzien.

WebsiteIenMHet ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) gaf hier * informatie over de toekomstplannen voor het goederenvervoer per spoor en het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).

*: Inmiddels is deze pagina door het ministerie verwijderd, en vervangen door deze pagina. Zie hiernaast hoe de oorspronkelijke webpagina er uitzag. Let daarbij vooral ook op het laatste zinnetje : "Zo komt er ook bij Deventer een spoorboog." Alsof dat niet pas beslist wordt bij de keuze uit verschillende varianten in de zomer van 2013. Of lijkt I&M hier te suggereren dat die beslissing allang genomen is?

Ook is informatie van het ministerie te vinden over het Actieplan Groei op het spoor, "een pakket aan maatregelen om reizen met de trein aantrekkelijker te maken" (als uitvloeisel van die maatregelen moet er meer goederenvervoer door Oost-Nederland gaan rijden), en over het zogenaamde spoorboekloos reizen in de Randstad, wat daar een onderdeel van is.

De procedure voor een milieu-effect-rapportage (m.e.r.) is door het ministerie van I&M in december 2011 gestart. Hier is de notitie waarmee de procedure gestart werd te downloaden.

ProRail is het bedrijf (de netwerkbeheerder, vroeger onderdeel van de NS) dat de plannen opstelt én uitvoert. Op de site van ProRail is een gedeelte te vinden over de Goederenroute Oost-Nederland (GON). Daar is onder meer ook de planning te vinden voor de komende jaren.

Ook interessant is het verslag dat ProRail zelf op zijn site zet van de bijeenkomst op 18 januari 2012 in het stadhuis van Hengelo. Daar hielden de heren Van Heijst (I&M) en Haverkamp (ProRail), twee weken vóórdat ze dat in Bathmen faliekant weigerden te doen, wel degelijk een presentatie over de spoorplannen in onze regio.VerslagProRailsite18-01-2012